Posted by John Daae on

Krav om påmelding til trening

Med tiltagende smitte må vi som klubb kunne rapportere om hvem som til enhver tid er med på våre treninger. Vi viderefører krav om at alle som trener må melde seg på i Spond.

Det innebærer at du kun kan delta på de treningene du har meldt deg på i Spond.