Posted by John Daae on

Tilbake til normalen i Askerhallen

Nå er restriksjonene angående Covid opphevet og vi kan bruke Askerhallen som før. Men fremdeles er har vi mange spillere (spesielt i yngre aldersklasser) så vi trenger å dele inn våre spillere i grupper og rullere bruken av hallen.

Vi krever nå at alle bruker appen SPOND til å melde seg på treningene. Les mer om Spond her.