Vi har nå begynt å bruke Spond. Appen vil bli brukt til påmelding til alle våre treninger fremover og som en kanal til å kunne kommunisere med trenere og andre.

Alle spillere har fått tildelt treningsgrupper, og det er disse gruppene man forholder seg til når man skal trene i Askerhallen. Det betyr at man må først melde seg på i Spond før man kan stille på trening. Dette gjelder for alle våre treningstider. Om du ikke får invitasjon til treninger du mener du skal ha tilgang til, eller du ønsker å bytte treningsgruppe, vennligst ta kontakt til våre trenere (Anne og Sturla) eller send en post til post@askerbadminton.no.

 

 

We are now using the app Spond as our channel for signing up for training sessions and to communicate with our trainers and others in the club management.

All our players have been assigned to training groups and these groups you as a player/parent sign relate to train in Askerhallen. That means you need to sign up in Spond every time you want to join a training session. This rule applies to all of our training hours in Askerhallen. If you do not receive invitations from Spond to join training sessions, or you want to change training groups please contact one of our coaches (Anna and Sturla) or send an email to post@askerbadminton.no.