Klubbdrakt Asker Badminton nov 2017 - revidert

  • Når du velger «send inn» blir bestillingen sent til post@racketplay.no og frankheggen@gmail.com.
  • I tillegg må du betale innen fristen (25.11) til kontonummer: 5136 05 16591